Ienākt

GPS izsekošanaPalīdzēsim kontrolēt Jūsu transportlīdzekļu parku un ar to saistītos izdevumus

Vairāk nekā 700 tiešsaistes klientu
Vairāk nekā 9000 iekārtas
Klientu vēlmēs balstīti risinājumi

RFID, iButton, lasītājs

Papildierīces komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem čipiem un tā lasītāja. Abi, gan iButton, gan arī RFID ir vadītāju identificēšanas iespējas. Pirmais strādā ar skāriena kontaktu, otrs ir bezkontakta. Abos gadījumos pie ierīces nostiprinātais lasītājs nolasa čipa kodu un nosūta to uz servera datu bāzi. Kods ir saistīts ar konkrētu personu un tādēļ mašīnas lietotājs ir vienmēr zināms. Viens transportlīdzeklis un vairāki lietotāji, vai arī konkrētais transportlīdzeklis tiek savstarpēji izmantots, vai arī viens operators izmanto dažādu tehniku..

Izmantošanas iespējas

  • viens transportlīdzeklis un vairāki vadītāji
  • savstarpējā lietošanā esošs transportlīdzeklis
  • daudz tehnikas, ko dažādos laikos izmanto viens vai vairāki vadītāji
  • čips servera datu bāzē ir sasaistīts ar īpašnieku
  • precīza informācija, kas kad izmantoja konkrētu tehniku
Võta ühendustUp