Ienākt

GPS izsekošanaPalīdzēsim kontrolēt Jūsu transportlīdzekļu parku un ar to saistītos izdevumus

Vairāk nekā 700 tiešsaistes klientu
Vairāk nekā 9000 iekārtas
Klientu vēlmēs balstīti risinājumi

Elektriskā apkopes dienasgrāmata

Apkopju sajukums

Pārsvarā ir zināms, cik motorstundu kāda tehnikas vienība ir nostrādājusi un uz cik daudz mašīna vēl ir spējīga. Bet ir sajukums par servisiem un remontiem. Tas ir haotiskas neorganizētības un nekārtīgas dokumentācijas dēļ. Ar rokām rakstītās apkopes burtnīcās visi ieraksti nav saprotamā formā, par attēliem un datņu materiāliem nemaz nerunājot. Un, ja tiek uzturēta excel tabula, to parasti spēj izlasīt vienīgais cilvēks, kas vajadzīgā brīdī nav pieejams. Dažkārt apkopes un remonta dienas iesaistītajiem ir kārtējais pārsteigums, radot lieku kņadu, laika zudumu, darba pārkārtošanu un dažkārt arī līgumsodus.

Apkopes dienasgrāmata ienes skaidrību

Risinājums sajukuma sakārtošanai ir elektroniska apkopes dienasgrāmata. Tas ir palīglīdzeklis servisa laiku rezervācijai un atgādināšanai. Automātiski izcelta informācija, ja tuvojas kāds servisa termiņš vai jārezervē apkopes laiks, no vienas puses ļauj laicīgi plānot remontu, savukārt no otras – atgādina par termiņa tuvošanos vai pārsniegšanu.

 

  • Pie kāda rādījuma tehnikai nepieciešams veikt apkopi?
  • Tehnikas izņemšanai no ikdienas darba nepieciešama iepriekšēja plānošana

Aktuālā brīža rādījums ir pieejams visiem. Apkopes rādījumu aprēķina programma.
Par apkopi ir jāzina visiem – tehniskajam vadītājam, komandas vadītājam, mašīnas operatoram un pašam apkopes veicējam. Tehnika ir jātīra, jāsagatavo apkopei. Rezerves daļas ir jāpiegādā, treileris ir jāpasūta, operatoram jāpiešķir brīva diena.

Apkopju termiņus programma piedāvā pēc iepriekš iestatītiem intervāliem, turklāt visu laiku rēķinoties arī ar nostrādātajām motorstundām. Dažādiem lietotājiem ir piekļuve programmas informācijai. Informācija ir redzama visiem iesaistītajiem. Tāpat iesaistītajiem ir redzams arī tas, ka tehniskais vadītājs ir fiksējis konkrētu remonta vai apkopes laiku. Nepamanāmi un neradot troksni, remonti ir noorganizēti un visi informēti.

Būt kā labam saimniekam – elementāra lieta

Kurš negribētu būt labs saimnieks. Pirmais un vienkāršākais veids tā parādīšanai – ved uzskaiti, kā apejies ar savu mantu.

 

Par apkopēm visa dokumentācija tiek apkopota vienā vietā – attēli, rēķini, piedāvājumi. Tie ir sistematizētā formā. Viegli meklēt un ātri atrast. Ja nepieciešams, var ērti apskatīties, kurā laikā ar kādu odometra vai darba stundu rādījumu tika veikts kāds remonts vai apkope. Vērtīgi arī vēlāk, pārdodot mašīnu.

Võta ühendustUp