Ienākt

GPS izsekošanaPalīdzēsim kontrolēt Jūsu transportlīdzekļu parku un ar to saistītos izdevumus

Vairāk nekā 700 tiešsaistes klientu
Vairāk nekā 9000 iekārtas
Klientu vēlmēs balstīti risinājumi

Paziņošana par darba uzdevumiem

Uzdevums, kurā norādīts precīzs galamērķis un konkrēti norādījumi, ir ļoti svarīga lieta. Tikai pēc tam var runāt par izpildi un izpildes operativitāti. Metrotec uzdevumu lietotne savstarpēji sasaista autovadītāju, loģistikas speciālistu, klientu un, ja ļoti grib, arī grāmatvedības programmatūru. No uzstādītiem un pēc tam izpildītiem uzdevumiem veidojas pārskats, uz kura pamata var ērti un viegli iesniegt rēķinus par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Vienkārši izmantot autovadītājam

Autovadītājs savā skatā redz viņam uzdotos uzdevumus ar konkrētiem gala mērķiem, plānoto maršrutu, kā arī darba izpildei nepieciešamajiem norādījumiem. Lai apstiprinātu pakalpojuma sniegšanu, vadītājs lūdz pasūtītājam elektronisku parakstu. Vadītājam ir arī iespēja pievienot savas fotogrāfijas vai komentārus, ja preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana kāda iemesla dēļ neizdodas.

Ja nepieciešams, loģistikas speciālists var norādīt precīzas piebrauktuves, tā samazinot gala mērķa atrašanai nepieciešamo laiku. Klienti ir dažādi, tādēļ arī lietotnei ir vairāki varianti, kas dažādi izmanto darba uzstādījumu, apmeklējamo starppunktu skaitu un vēlāko atskaiti par darba izpildi.

Betona ražotāja piemērs

Betona ražotājam ir savs pasūtījumu reģistrs. Uz tā pamata notiek betona pārdošana, norēķini par izvadāšanu un izkraušanu. Trūkums ir liels papīru daudzums un ar roku ierakstāmi momenti. Konkurence prasa, lai pārvadājumu, izkraušanas un mazgāšanas laiki būtu precīzi aprēķināti. Kā pārvadātāji procesā ir iesaistīti apakšuzņēmēji, ar kuriem arī ir jānorēķinās par pievešanu un izkraušanu. Operativitāte, precizitāte un caurspīdīgums ir atslēgas vārdi. Pretējā gadījumā laiks tiek patērēts strīdiem un neuzticībā cieš sadarbība. Kontrole ir nepieciešama, bet apgrūtinoša un laikietilpīga abām pusēm. Savukārt pasūtītājs vēlas tiešsaistē pārlūkot savu pasūtījumu vēsturi un izpildes gaitu. Tāpat viņš ir ieinteresēts piegādes procesa caurspīdīgumā.

Pasūtījumi automātiski uz Metrotec

Betona piegādes un izkraušanas pasūtījumi tiek paralēli nosūtīti uz Metrotec. Metrotec no tā izveido uzdevumu autovadītājam. Planšetdatora ekrānā autovadītājs redz galamērķi, ceļu uz to un pasūtījuma izpildei nepieciešamo papildinformāciju. Ja nepieciešams, vadītājs var pasūtījumam pievienot savu informāciju, vai nu par izkraušanas metodi vai savām betonam pievienotajām vielām. Tāpat vadītājs var prasīt klientam parakstīties skārienjutīgajā ekrānā, lai apstiprinātu pasūtījuma izpildi.

Vadītājam vairs nav ar roku jāieraksta pavadzīmē piebraukšanas un aizbraukšanas laiks. To autovadītāja vietā izdara sistēma. Turklāt minētie brīži tiek automātiski nosūtīti uz betona ražotāja paša pasūtījumu sistēmu. Par darba izpildi tiek izveidots pārskats, kas precīzi ataino izkraušanas ilgumus.

Võta ühendustUp