Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Tilldelning av uppdrag

.Ett exakt definierat syfte och konkreta anvisningar är A och O när ett uppdrag ska utföras. Först när allt det finns på plats går det att tala om utförande och genomförbarhet. Metrotecs uppdragsapp för samman förare, logistik, kund och, om så önskas, bokföringsprogram. Av beställda och utförda uppdrag sammanställs en redovisning, som det sedan är lätt och bekvämt att använda vid utfärdande av fakturor för levererade varor eller utförda tjänster.

Lätt att använda för föraren

I sin vy ser föraren sina uppdrag med destinationer, planerad färdväg och de anvisningar som behövs för att utföra ett arbete. Som bekräftelse på att en tjänst är utförd ber föraren beställaren om en elektronisk underskrift. Föraren kan även lägga till egna foton eller kommentarer, om det av någon anledning visat sig omöjligt att leverera vissa varor eller utföra vissa tjänster.

Vid behov kan logistikföretaget bestämma exakt vilken färdväg som ska tas, för att på så vis minimera den tid som behövs för att hitta en destination. Alla kunder är olika, och med hänsyn till det finns det även flera versioner av appen, som kan hantera upprättandet av uppdrag, antalet arbetsmoment och redovisningen av utförda arbeten på flera olika sätt.

Ett exempel från en betongtillverkare

Betongtillverkaren har sitt eget register. Det utgör basen i betongförsäljningen och de transaktioner som rör distribution och lossning. Nackdelar är det omfattande pappersarbetet och manuella inmatandet av arbetsmoment. Konkurrensen kräver att tiderna för transport, lossning och tvätt är exakt beräknade. Som aktörer i processen inkluderas även underleverantörer som också måste räknas med när det gäller leverans och lossning. Handlingskraft, noggrannhet och genomsynlighet är ledord. Om man inte följer dem går det åt tid för konflikter, och brist på tillit gör att samarbetet blir lidande. Det är viktigt att ha kontroll, men det är också obekvämt och tidskrävande för alla parter. Beställaren vill också kunna bläddra igenom sin beställningshistorik och måluppfyllnad på nätet och är i lika hög grad intresserad av att leveransprocessen är genomsynlig.

Ordrarna går automatiskt till Metrotec

Beställningarna på transport och lossning av betong vidarebefordras parallellt till Metrotec. Hos Metrotec omvandlas de till ett uppdrag till en förare. På sin tablet ser föraren destinationen, vägen dit och de kompletterande uppgifter som behövs för att verkställa beställningen. Vid behov kan föraren lägga till egen information till beställningen, antingen om lossningssätt eller om ämnen som tillsatts betongen. Föraren kan även be kunden om en underskrift på en pekskärm som bekräftelse på att beställningen har verkställts.

Föraren behöver inte längre föra in ankomst- och avgångstider för hand på en följesedel. Det gör systemet åt föraren. Bland annat förs också dessa arbetsmoment automatiskt in i betongtillverkarens eget beställningssystem. När arbetet är utfört skapas en redovisning, som exakt återspeglar tidsåtgången för lossningarna.

Kontakta ossUp