Logga in

GPS-spårningHåll koll på fordonsflottan, nyckeltal och kostnader för dina fordon

Våra tjänster används av 700+ företag
Vi har installerat över 9000 enheter
Speciallösningar efter kundens behov

Användbar

Tilldelning av uppdrag

Ett exakt definierat syfte och konkreta anvisningar är A och O när ett uppdrag ska utföras. Först när allt det finns på plats går det att tala om utförande och genomförbarhet. Metrotecs uppdragsapp för samman förare, logistik, kund och, om så önskas, bokföringsprogram.

Läs mer

Bokning

Bilpool innebär bokning av ett fordon till en viss förare och under viss period.
Under den bokade perioden kan centrallåset öppnas med förarens telefon.
Delad användning är en av möjligheterna till optimering av fordonsflottan. Bokningssystemet möjliggör användaren att boka ett fordon för en period i framtiden och ger en bra översikt över utnyttjandet av de gemensamma resurserna i allmänhet. Beroende på installationen av enheten kan centrallåset och larmsystemet styras med användarens mobiltelefon under den bokade perioden.

Läs mer

Vad är GPS-övervakning bra för?

Tillgång till korrekt information i tid är förutsättningen för all ledning. Folk av den gamla skolan tycker att man alltid kan ringa om man vill veta var någon eller något är. Det stämmer visst! Men om telefonen är upptagen eller avstängd, saknar täckning, om man av någon anledning inte svarar eller bara beklagar sig när man svarar? Man känner igen känslan, eller hur?

Läs mer

Redovisning av motortimmar, fjärrspårning av tunga maskiner

Som man vet bygger drift och underhåll av tunga maskiner på maskintid. Arbetskapaciteten och det allmänna skicket av en utrustningsenhet utvärderas utifrån arbetade timmar.
Genomsnittlig bränsleförbrukning uttrycks i liter per motortimme. Men hur registrerar man värden för motortimmar, med vilka intervall sänds de till teknikchefen, hur bearbetas de sedan? Kan du påstå att du har fullständig översikt över maskinens arbetsprocess och kan vid behov spåra valfri tidpunkt eller valfritt arbetsmoment? Detta är viktigt eftersom kunskaper om detaljer möjliggör att förstå situationen bättre i efterhand och att lösa varje tvist.

Läs mer

Registrering av arbetslägen

Som man vet bygger drift och underhåll av tunga maskiner på maskintid. Arbetskapaciteten och det allmänna skicket av en utrustningsenhet utvärderas utifrån arbetade timmar.
Precis mätning och analys har alltid varit den rekommenderade förutsättningen för effektivitetshöjning. Man börjar med att dela in arbets- eller serviceprocessen i olika arbetslägen. Indelning av olika lägen, deras namn och antal bestäms sedan individuellt.

Läs mer

Hur prissätts GPS-positionering?

Pris på GPS-spårning avgörs av fyra komponenter:

Installation av enheter
Månadsavgift för användning av webbgränssnittet inkl mobil kommunikation
Priser på enheter vid köp
Hyra för enheter

Läs mer

Överföring av data mellan olika system

För detta ändamål finns API som kopplar ihop olika system API används för utbyte av data från olika program eller överföring av samlade data från ett system till ett annat för mer detaljerad efterbearbetning. Tänk en produktionslinje där transportbandet flyttar ett halvfabrikat automatiskt till nästa produktionssteg.

Läs mer

Geoområden

Genom att ange ett geoområde kan du ta reda på när ett fordon kom in i eller lämnade det aktuella området.
Rapporten över ett geostaket (geoområde) visar hur länge fordonet vistades i det aktuella området.
Med hjälp av ett geoområde kan du räkna hur många gånger fordonet besökte den angivna platsen under en dag.
Detaljerade uppgifter om ett geoområde tillsammans med utförda arbeten kan överlämnas till beställaren av tjänsten.

Läs mer
Kontakta ossUp