Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

F-Track

F-Track on masinate veebipõhine GPS kaugjälgimisteenus. F-Track annab ülevaate sinu masinapargist reaalajas ning läbi varasema andmeajaloo. Masinate paiknemine, sõidud ja kütusekulu – kõik on luubi all.

Rakendusvaldkond on äärmiselt lai hõlmates veo- ja sõiduautod, ehitustehnika, põllumajandustehnika, haagised, konteinerid, varad, inimesed, lemmikloomad jne. Rakendusalast sõltuvalt pakub F-Track arvukalt lisavõimalusi säästes seeläbi sinu aega ning muutes sinu ettevõtte tervikuna efektiivsemaks. Kahepoolne andmeside autojuhtidega, sõidumeerikult andmete allalaadimine ja ühisressursi broneerimine on ühed paljudest võimalustest.

Süsteemi saab liidestada kliendi enda majandustarkvaraga.

Kaugjälgimise üldtingimustega ja tööde hinnakirjaga tutvu siin

Positsioneerimine

 • Kõik masinad ühel kaardil
 • Erinevad kaardipõhjad
 • Aadressiotsing
 • Huvipunktide (POI) tekitamine
 • Sõitude mahamängimine

Pidev reaalajas uuenev info masinate paiknemisest ja hõivatusest. Selge ülevaade liikuvate ja paigalseisvate, rakendatute ja mittetöötavate masinate osas. Kas valitud marsruut ja ja sõidukiirus olid optimaalsed? Kui pikk oli koorma laadimisaeg? Täpse vastuse saad, kui vaatad sõitmiste ajalugu maakaardil. Või veel parem – kasuta pleierit ja mängi sõit ise läbi!

Kahepoolne side autojuhiga

 • Garmin’i navigaator
 • Sihtkohtade ja töökäskude etteandmine
 • Sihtkohta jõudmise aeg

Kaugjuhitav navigatsiooniterminal kabiinis loob kaarditoega kahepoolse andmeside autojuhi ja kontori vahel. Kontoris kaardile märgitud sihtkoht kantakse hiireklikiga autojuhi naviseadme ekraanile. Maksimaalne mõistetavus minimaalse infohulga kaudu! Juht võtab töö vastu ja navigaator juhatab ta kohale.

Lisaks masinate asukohtadele ja hõivatusele on kontorile näha ka sihtkohainfo ja ülesande täitmiseks kuluv aeg. Teekond sihtkohta on jälgitav reaalajas. Täpsed suunised säästavad nii aega kui kütust. Kaardile visualiseeritud töökäsk kombineerituna navigaatori liiklussuunistega teeb autojuhi töö lihtsaks ja stressivabaks.

Lisaks automatiseeritud teadetele võimaldab navigatsiooniterminal juhile ja kontorile kahepoolset infovahetust. Lihtsa ja kiire andmeside tulemusena suureneb operatiivsus reageerimisel sündmustele – ootamatust tellimusest purunenud rehvini.

Broneerimine

 • Sõidukite ühiskasutus
 • Sõiduki reserveerimine kindlale juhile määratud perioodiks
 • Broneerimisperioodil keskluku avamine juhi telefonilt

Ühiskasutus on üks võimalustest masinapargi suuruse optimeerimisel. Broneerimissüsteem võimaldab kasutajal reserveerida endale sõiduki eelseisvaks perioodiks ning annab hea ülevaate ühisressursi rakendatusest üldse. Seadme paigaldusest sõltuvalt on broneerimisperioodil kesklukk ja signalisatsioon juhitavad kasutaja mobiiltelefonilt.

Graafikud, tabelid, diagrammid

 • Selged ja ülevaatlikud
 • Dünaamiline skaala

Parema ülevaatlikkuse huvides esitatakse andmeid tabelite kujul võrdlevalt. Sorteerimine loob võimaluse masinate pingeridade moodustamiseks kas kütusekulu, läbisõidu või mingi kolmanda mõõdiku põhjal.

Sagedasti annab esitus graafikute või diagrammide kujul andmetest läbinähtavusele täiesti uue tasame. Hetkega saab selgeks, mis toimub masina kütusepaagis. Dünaamiline skaala toob selgelt esile ka mõneliitrise kao.

Aruandlus

 • Sõiduaruanne
 • Kütusekulu aruanne
 • Kiiruste aruanne
 • Sõidupäevik
 • Lisaseadmete kasutamine
 • .pdf, .xls, .csv eksport

Registreerides kindla periooodilisusega külgeühendatud andurite näidud, tuvastades muutused andurite näitudes ning salvestades 24/7 kogu liikumisajaloo toodab F-Track süsteem pidevat ja kvaliteetset lähteandmestikku. Andmestiku töötlemine, filtreerimine ja koondamine loob kasutajale mitmeid erinevaid aruandeid.

Aruanded kajastavad sõidu-, seisu- ja jõudeaegasid, töö- ja puhkeaegasid, liikumiskiiruseid. Samuti ka läbisõite, tankimisi, keskmist kütusekulu 100 km ja mototunni kohta.

Interaktiivne kasutajaliides võimaldab pidada sõidupäevikut ning seda ka odomeetri põhiselt. Lähtuvalt vajadusest saab kasutaja valida igale aruandele sobiva väljundformaadi, olgu see siis html, pdf, csv või xls.

Andmed veoki kompuutrist

 • Tarbesõidukeid hõlmav FMS standard
 • Sõiduvõtete ja -stiili hindamine
 • Kiirendamised, pidurdamised
 • Mootori pöörded

Kiirendamised, pidurdamised, püsikiiruse hoidja kasutamine, mootori pöörded – need on muutujad keskmise kütusekulu võrrandis. Kõik otsivad võimalusi, et tehnika saaks ekspluateeritud säästlikult ja õigete võtetega. Pardakompuutrist registreeritud info võimaldab hinnata sõiduvõtteid ja veoki kasutamise heaperemehelikkust, mis lõpptulemusel väljendub ka säästetud kütuses.

Andmete eksport

 • Infosüsteemide ühendamine
 • Äriprotsessi analüüs F-Track süsteemi andmetel
 • Elementaarsed web service päringud

F-Track süsteemi poolt toodetud andmed on täpsed ja usaldusväärsed. Need sobivad nii äriprotsesside analüüsiks kui ka palgaarvestuseks. Äritegevust analüüsib ja mõõdab majandustarkvara, palgaarvestust teostab raamatupidamisprogramm. Ühtmoodi hästi võivad F-Track süsteemi andmed olla lähteinfoks mõlemile.

F-Track API on käepärane tööriist, mis lihtsal viisil võimaldab omavahel siduda kaks infosüsteemi. Formeeri elementaarne andmepäring ja tarbi kvaliteetseid andmeid otse F-Track süsteemi andmebaasist. Olgu need siis tööaeg, puhkeaeg, läbisõidetud kilomeetrid või midagi muud. Õige pisut kõige lihtsamat programmeerimistööd ja kogu andmeimport toimub automaatselt.

Alarmiedastus

 • Operatiivne alarmeerimine, kui midagi on pahasti
 • SMS kütusekao korral
 • Tehnohoolduse ja ülevaatuse meeldetuletus

Väga tähtis on saada operatiivselt informeeritud probleemidest. Olulisemaks teavituseks peetakse SMS-alarmi kütusekao korral. Palju on esinenud juhtumeid, kui operatiivse reageerimise tulemusel on süüdlane kohapeal kinni peetud. Samuti on tähtis saada meeldetuletusi nii öelda rutiinsete kohustuste osas, nagu seda ülevaatus, kindlustus või peatselt eelseisev tehnohooldus.

Alarmiedastus jagab sellised sündmused erinevatesse kategooriatesse ja võimaldab saada neist informeeritud kõige vahetumatel isikutel. Saad tekitada piiramatu hulga adressaate ja siduda need erinevate veokitega.
Kombineerides neid seoseid teadete kategooriatega võid olla kindel, et õiged inimesed saavad kas emaili või SMSiga operatiivselt teavitatud erinevatest sündmustest. Olgu see siis turvaalarm, kütusekadu, hadusteade või oluline sõnum autojuhilt.

Kasutajakontod

 • Piiramatu alamkontode hulk
 • Paindlik seadistamine
 • Erinevad õigustasemed

 

Luues ja hallates kasutajakontosid, saad oma töötajatele, äripartneritele või ka klientidele võimaldada juurdepääsu F-Track süsteemile. Keegi tahab saada konkreetse veoki mingit kindlat tüüpi aruannet. Keegi teine jällegi soovib jälgida kaubasaadetise liikumist. Kedagi kolmandat huvitab mingi kolmas detail.

Paindlik süsteem võimaldab luua erinevate õigustasemete ja profiilidega alamkontosid ning siduda kasutajatega erinevaid masinaid. Samuti saab konstrueerida ühendkontosid, mis koondavad ühe tunnuse alla erinevate vedajate veokeid.

Geoalad

 • Hulknurgsed või ringikujulised
 • Külastusaruanded ala, huvipunkti või riigi põhiselt
 • Kogunemisteavitus mitme objekti saabumisel alasse

Ringikujuliste ja hulknurksete aladega saab kaardil tähistada peale- ja mahalaadimiskohti, maardlaid, põllusiile või mistahes erinevaid territooriume.
Alade külastusaruanne võimaldab mugavalt loendada koormaid, mõõta lumelükkamisele, kündmisele või mingi muu teenuse osutamisele kulunud aega.
Kasutaja saab endale tellida teavituse, kui mõnele alale koguneb ettenähtust suurem hulk masinaid.

Tööolekud

 • Kuni 19 erineva oleku kajastamine
 • Olekute nimetamine omaenda äranägemise järgi
 • Täpne ülevaade ärakulutatud ajast, kui kaua mingi mehhanism töötas või kui kaua mingi tööoperatsioon aega võttis
 • Iga töötsükli registreerimine koos nimetuse, alguse ja lõpu kellaaja, kestuse, asukoha, ärkulutatud kütuse, mahasõidetud vahemaaga

 

Kui pikk on laadimis või ooteaeg? Kui palju kilomeetreid sõidetakse maha tühjalt? Kui suure osa moodustavad tühisõidud tööajast? Nendele küsimustele annab täpsed vastuse töö olekute aruanne.

Sagedadasti on kasulik tarne- või tööprotsess jagada osadeks ning mõõta üksteisele järgnevate olekute kestuseid. Kestuste mõõtmine võimaldab mõista, mille peale aeg ära kulus. Mõõdetud tulemustel saab hinnata protsessi efektiivsust, kujundada teenuse hinda, töötada välja motiveerivat palgasüsteemi, võtta registreeritud olekud aluseks tööpäevikule.

Vaata ka kasuliku lugemise artiklit „Töö olekute registreerimine

Juhtide tuvastamine

 • Väljaspool kontorit kulutatud tööaja mõõtmine
 • Tööaja fikseerimine vahetustega töötamisel
 • Eritehnika kasutamine erinevate operaatorite poolt
 • Käepärane juhipõhine aruandlus

Tööaja täpne arvestus ja juhipõhine aruandlus on ühtmoodi vajalikud asjad mõlemad. Hooajalisi töid teostatakse enamasti mitmes vahetuses.

Üsna tavaline on olukord, kui eritehnika on kasutuses mitme juhi poolt. Seadme külge ühendatud lugeja registreerib juhi kiibi. Kiibi kood on juhiga seostatud serveri andmebaasis. Alati on teada, kes on roolis praegu ning kelle poolt mingi sõiduk kasutatud on olnud varasemal perioodil.

Temperatuuride mõõtmine

 • Temperatuuride mõõtmine
 • Teavitus piirtemperatuuri tuvastamisest
 • Veoseruumi temperatuuri monitooring
 • Kuni 8 termomeetri kasutamine ühe seadme küljes
 • Temperatuurilogi veoteenuse tellijale

Mitmetes rakendustes on tarvidus monitoorida keskkonna temperatuuri või saada alarmeeritud temperatuuri piirväärtuse tuvastamisel. Metrotec võimaldab ühe seadme küljes kasutada kuni 8 termomeetrit. Ühenduskaablite lubatav kogupikkus kuni 40m.

Graafikud kajastavad temperatuuri muutumise dünaamikat varasema andmeajaloo vältel. Andmeajalugu toob üheselt esile, millal konkreetne temperatuur mõõdeti. Kõrvutades seda sõidusituatsiooni, masina paiknemise ja pardasüsteemide andmetega saab mõista, mis millest tingitud oli ning mis asjaolud olid omavahel seotud.

Sõidumeerik

 • Sõidumeeriku ja juhikaardi andmete automaatne kopeerimine olenemata juhi ning veoki asukohast
 • Andmete automaatne arhiveerimine
 • Veebipõhine juurdepääs failidele
 • Põhjalikud aruanded juhi tegevusest, rikkumistest ja vigadest
 • Märge sõidumeerikus andmete kopeerimise sündmusest

Seadusest tulenevalt on vedajal kohustus kvartaalselt kopeerida andmed sõidumeerikult ning igakuiselt juhikaardilt. See töö on sobilik ära lasta teha tarkvaral. Üks tüütu kohustus endal vähem meeles pidada ning võidetud aeg tülika toimingu teostamise arvelt.

Kasutaja määrab igale masinale perioodi, mille möödudes andmete kopeerimine ja arhiveerimine seejärel täisautomaatselt toimub. Allalaadimiste kohta jääb märge ka sõidumeerikusse. Detailsed aruanded on veebis alati kättesaadavad.

Hoolduspäevik

Sellega tead mis on tehtud, mis on teoksil ja mis vajab ärategemist

 • Aegade broneerimine tehnohooldusteks, ülevaatusteks, remontideks, rehvivahetusteks
 • Esiletõstetud andmed, kui mõni teenindustähtaeg on lähenemas või hooldusaeg broneerimist vajab
 • Järgnevate meeldetuletuste automaatne ilmumine eelseadistatud välpade põhjal
 • Teadmine, kus millise masina rehvid hoiustatud on ning missugune oli nende viimane seisukord
 • Ülevaade, mis ajal missuguse odomeetri või töötunni näidu juures mingi remont või hooldus teostati
 • Kogu teenidusalane dokumentatsioon – pildid, arved, pakkumised ühes kohas ja kättesaadav alati kõigile asjaosalistele
 • Süstematiseeritud andmed. Mugav otsida ja kiire leida

 

Teenindusmoodul on ettenähtud masinate tehnilise teenindamise haldamiseks. Siia kuuluvad remondid, hooldused, rehvivahetused, ülevaatused. Pea alati kaasneb masinate teeninduskäiguga teatav segadus. Seda enam, et lisaks tehnikaühikute arvukusele on masinapark sageli ka üsna eripalgeline. Rääkimata tõsiasjast, et erinevaid sõlmi remondivad ja hooldavad erinevad töökojad. Sageli on ka rehvid hoiustatud mitmetes eri kohtades. Masinapargi teenindusmoodul korrastab selle sasipuntra. See on abivahend teenindusaegade broneerimiseks ja meeldetuletamiseks. Samuti ka keskseks kohaks, kuhu jääb maha teeninduskäik koos kogu vajaliku dokumentatsiooni ja pildimaterjaliga. Teenindusmoodulist saab iga asjaosaline igal ajal teada, mida milllalgi mingi masina juures remonditi ja kus on hoiustatud selle rehvid.

Hoolduspäeviku kohta loe juurde siit

E-sõiduleht

 • Ülevaatlik loetelu teostatud tööoperatsioonidest ja nende kestustest
 • Automaatne GPS lisainfo (km, aadressid)
 • Paindlik tööoperatsioonide haldus, igale masinale omad
 • Lihtne ja mugav kasutada
 • Täpne ja läbipaistev lähteinfo kliendile arve esitamiseks

Tööpäeva aruanne koos tööoperatsioonide loeteluga. Ülevaatlikult ja lühidalt mida kusagil tehti, palju sellele aega kulutati, mis vahemaa läbi sõideti. Juhi poolelt on kasutamine lihtne – nutitelefonilt nimistust töö valimine ja hiljem „lõpetatuks“ toksamine. Tulemuseks on elegantne päevik, kus GPS seade on igat kannet täiendanud veel läbisõidetud kilomeetrite või äratöötatud mototundidega. Installatsioonist või masina tüübist sõltuvalt saab lisada veel ärakulututud kütuse, kallutuste arvu, aadressi, tühjalt/koormaga sõidetud aja jne. Võimalusi on mitmeid.

Ülesanded

 • Tööriist autojuhile, veokorraldajale, raamatupidajale
 • Sihtkoht, tähtaeg, ülesanne, tellija kontaktandmed lihtsalt ja selgelt
 • Navigeerimisabi sihtkohta sõitmisel
 • Logistikule online indikatsioon töö täitmisoleku kohta
 • Dokumentide ja piltide sirvimine ning lisamine
 • Elektrooniline allkiri kauba vastuvõtmise või teenuse tarbimise eest
 • Kaubasaadetise jälgimine tellijale

Keskne tööderegister teenib ühtmoodi hästi nii veokorraldaja, autojuhi ja kui ka raamatupidaja huve.

Veokorraldaja loob ülesanded ja määrab need erinevatele masinatele. Logistikud näevad, millised ülesanded on uued, töös, täidetud, ebaõnnestunud või  tühistatud. Kontor saab ülesannetele lisada faili- ja pildimaterjali, muuta ülesannete ajakava ja täitjaid.
Autojuht näeb temale omistatud ülesandeid, saab kasutada programmi navigatsiooniabina sihtkoha leidmisel, saab sirvida tööde juurde kuuluvaid faile ning muuta tööülesande olekut teostamisel olevaks, täidetuks või ebaõnnestunuks.

Kui ülesandeid kombineerida elektroonilise sõidulehega saab tulemuseks aruande, mis ühelt poolt näitab planeeritut ja teisalt kajastab asetleidnut.

Kliente on erinevaid ning sellest tingituna on ka rakendusest mitmeid variante, mis erinevalt käsitlevad töö püstitust ja hilisemat araunnet selle täitmise kohta.

Loe ülesannete kohta juurde siit

Võta ühendustUp