Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Mototundide arvestus, rasketehnika kaugjälgimine

Teadupärast põhineb rasketehnika käitlus ja hooldamine mototundidel. Tehnikaühiku töövõimekust ja üldist seisukorda hinnatakse äratöötatud mototundide põhjal. Keskmist kütusekulu väljendatakse liitrites mototunni kohta.

Kuidas aga registreeritakse mototundide näidud, missuguse perioodilisusega need tehnikajuhini jõuvad, mil moel neid edasi töödeldakse? Kas sa saad öelda, et omad masina tööprotsessist ülevaadet selliselt, et suudad vajadusel taaselustada mingi suvalise hetke või lõigu varasemast perioodist?
See on aga oluline, kuna detailide teadmine võimaldab tagantjärele situatsiooni täpselt mõista ja lahendada mistahes vaidlusi.

Teadmine, et näiteks ühe kuulisel aruandeprioodil tiksus täis N tundi, ei sisalda endas informatsiooni töötatud tundide otstarbekuse osas. Kuid just see on oluline kuluefektiivseks majandamiseks.

Kasuta kaugjälgimist! Kaugjälgimissüsteem registreerib perioodililiselt masina tööoleku, teab igal ajahetkel selle mototundide näitu ja veelgi enam – omab ka teadmist, kas mootor töötab tühikäigul või intensiivselt.

Nii on sul võimalusi lahendada tüliküsimusi, ennetada probleeme. Lisaks on sul alati käepärast täpsed aruanded ning just sel momendil, kui sina neid kõige enam vajad. Kaugjälgimise kasutamisega lihtsustad tehnika majandamist, muudad selle enda jaoks korrapäraseks ja võidad aega.

Kasumi kasvatamine

Kellelegi pole uudiseks, et sisuliselt igas valdkonnas on konkurents tihe ja kasumi teenimine seetõttu keeruline. Olukorras, kus tulusid ei õnnestu kiirelt suurendada, tuleb kulusid paremini kontrolli all hoida. Rasketehnika puhul on suurteks kuluartikliteks kütus ja masina amortisatsioon. Kaugjälgimise läbi on sul efektiivselt kontrolli alla iga ärakulutuatud kütuseliiter ning iga äratöötatud minut.

Väärtus kontrollimise läbi

„Metroteci veebis näen ära kõik tühikäigul töötamise seisutunnid ja intensiivselt tehtud töötunnid. Kõiki masinaid on võimalik ka GPS-seadme abil täpselt positsioneerida ja nii saan objektil toimuvast väga selge ülevaate,“ selgitab kopafirma omanik, kuidas sellisest lahendusest on tema jaoks kasu olnud.

Mootori pöörete registreerimise läbi saab mõista, mida töötundide vältel tehti ja kas kõik oli ikka otstarbekohane. Ei ole enam selliselt, et masin jäetakse tiksuma, sel ajal kui juht omi asju ajab.

Tühikäigu aruanne toob selgelt esile kasutult ärakulutatud kütuse ja hooldevälba „lähendamise“ aja. Tavapäraselt mõeldakse tehnika soetamisel ka selle edasisele müümisele. Äramärkimist väärib, et tüüpiline 20-protsendiline jõudeaeg kahandab automaatselt hilisemat müügiväärtust ning et kaugkontrolli läbi saab tehnika kõrgemat müügiväärtust hoida.

Oma varal tuleb silm peal hoida. Päeva alustamine renditehnika positsioneerimisega on justkui kohustuslik saiake hommikukohvi kõrvale. Esmaoluline on, et kogu tehnika hetkemomendi seisuga ikka omas õiges asukohas oleks.

Andrus Danilov Baltem AS müügijuht

Automaatsed aruanded

Aruandeid on paratamatult tarvis. Aruannetel põhineb tööaja-, palga- ja kuluarvestus. Kas oled arvestanud, kui palju tüli teeb andmete igakuine kokkuajamine rääkimata ajakulust numbrite sisestamisel? Ning kui sisestamisel juhtub läbi minema viga?! Kaugjälgimissüsteem registreerib töötsüklite algused ja lõpud sekundilise täpsusega ning ei eksi kunagi numbrite liitmisel ega lahutamisel. Sul pole endal enam tarvis sellele aega pühendada või kedagi teist tagant torkida. Aruanded on alati käepärast just siis, kui sinul neid parasjagu tarvis on.

Vaidluste lahendamine, probleemide ennetamine

Tuttav tuleb ette olukord, kus tellija soovib teatavale tööle täpset maksumust, kuid tööde mahtu täpselt määrata on keeruline. Kaugjälgimine mõõdab ärakulutatud aega veatult ja võimaldab soovi korral protsessist läbinähtavuse ka tellijale. Täpsus iseloomustab täitja professionaalust. Tellija märkab ja väärtustab seda.  Sul on alati võimalik tagantjärele kontrollida, mis ajal midagi toimus, oli see siis töö algus, lõpp, seisak või midagi muud ning igasugused vaidlused lahenevad seeläbi operatiivselt ja kiretult.

Automaatsed meeldetuletused saadavad masinad õigel ajal hooldusse

Hooldusvälpadest kinnipidamine on iga masina hea vastupidavuse eeltingimus. Elu on näidanud, et välba ignoreerimine on tinginud hilisemaid suuri remondikulusid ning viinud isegi tehasegarantii katkemiseni. Masinate hoolduse õigel ajal tegematajätmine võib viia tuhandetesse eurodesse ulatuvate kahjudeni.

Välpade arvestust võib pidada Excelis ja paljud rasketehnika omanikud selliselt ka toimivad. Igaüks saab aru, et käsitsi sisestamine tähendab vigu rääkimata selle pideva tüütu tegevuse aeganõudvusest ning tulemuseks on tegemata tehnohooldus.

Äratuskellaga sarnaselt toimib kaugjälgimissüsteem, mis sinu poolt seadistatud välpade lähenemisel vastutavaid isikuid teavitab. Süsteem peab pidevat arvestust, teenib sind truult 24/7 ja ei unusta kuangi midagi ega kedagi.

  • Rasketehnika hooldusvälpadest kinnipidamine on iga masina pikaealisuse kindlaks tagatiseks.
  • Masinate hoolduse õigel ajal tegematajätmine võib viia tuhandetesse eurodesse ulatuvate kahjudeni.

Muidugi võib töötunde ka Excelis arvestada, paljud rasketehnika omanikud teevadki seda. See pole aga alati kõige täpsem ja kindlam.

Näiteks ainult Exceli tabelit täites võivad töötajad kergesti eksida ja hoolduste meeldetuletused jäävad märkamata. Lisaks tähendab käsitsi arvepidamine töötatud mototundide kohta tüütut ja aeganõudvat andmesisestust.

Kui suur on rakendamisest saadav tulu?

Ainüksi tühikäigu kontrollimine ja selle vähendamine 10% võrra tähendab tehnikaühikule 10% võrra kõrgemat jääkväärtust (mitmed tuhanded eurod). Ajaline võit aruannete koostamiseks kulunud aja või aruannete koostamise eesmärgil teiste inimeste sundimisele kulunud aja läbi on 2-3 tundi (100 eurot) kuus ühe tehnikaühiku kohta. Kütusekulu kokkuhoid tühikäigul töötamise vähendamise arvelt on 25eurot kuus. Rahaliselt on keeruline väljendada kasu, mis tuleneb õigeaegsetest hooldevälpadest, täpsetest aruannetest, ennetatud probleemidest ja lahendatud vaidlustest.

Võta ühendustUp