Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Nivoo mõõtmine mahutites

EX sertifitseeritud

Usaldusväärne, stabiilne, 24/7 toimiv lahendus kõrge ohutasemega keskkondades, mille iseloomustavateks võtmesõnadeks on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik. Täpne, täisautomaatne, hooldusvaba, ei mingit inimlikku faktorit. Ettenähtud diisli, bensiini, kütteõli ja vedelgaasi taseme mõõtmiseks. Leidnud kasutust ka Adblue ja veetaseme mõõtmisel.

Kulumõõtjaga tarbimise mõõtmisel kaasneb paratamatult teatav süstemaatiline viga, mida ei saa kompenseerida. Mõõteseadme enda kulumise tõttu kasvab nimetatud viga määramatult. Vea tulemusel erinevus mõõdetu ja tegeliku vahel pidevalt akumuleerub ning ühel hetkel leiad end paratamatult olukorras, kus faktiliselt on aine otsas, kuid pideva mõõtmise arvestamise järgi mitte. Asjaosalised on nõutud, kuid süüdlane puudub. Pole välistatud olukord, kus situatsiooni kurjasti ära kasutatakse. Taoliste ebameeldivate üllatuste vältimiseks on vajalik paralleelselt mahu mõõtmine nivooanduriga.

Milliseid kitsaskohti sellega lahendatakse?

Esiteks on alati piisavalt täpselt teada kütusejääk ja seda kusagil mahutil külmas ja märjas kõõlumata ning käsi ja riideid määrimata.

Teiseks teab süsteem jooksvalt tarbimist ning pakub ise välja järgmise täitmisaja.

Kolmandaks aitab süsteem korraldada täitmislogistikat üleüldse.

Neljandaks pakub mõõtmissüsteem erinevaid analüütika võimalusi, mis põhinevad hetkemahu pideval perioodilisel registreerimisel.

Kui keeruline seda kasutusele võtta on?

Nivoo mõõtmine toimub rõhuanduriga, mis uputatatakse mahutisse. Anduri mahutisse juhtimiseks on vajalik ühe ja veerandtollise ava olemaolu. Kui seda pole, siis põhiraskus taandub augu puurimisele. Kõrge ohutaseme tõttu puurmasinat otse mahuti külge panna ei tohi. Erinevatel mahutitel on kaane maha- ja tagasimonteerimine  erinevava töömahukusega. Aega võib kuluda 30 minutist mitmete tundideni. Muus osas on tööd minimaalselt. Seade on patareitoitega ja ilmastikukindel, lisakaableid juurde vedada pole tarvis. Kõik on tehtav enimalt tunniga. Patarei kestuse pärast ei maksa muretseda. Voolutarbelt on lahendus üliökonoomne, patareist piisab kümneks aastaks. Sisuliselt sobib suvalisele mahutile.

Rõhuandurid on ettenähtud sügavustele kuni 3m ja kuni 5m. Täpse mõõtetulemuse tarbeks on tarvilik mahuti gradueerimistabel  (10cm sammuga vedelikusamba kõrgus ja sellele vastav maht).

Vedelgaasi puhul on lugu hoopis lihtne. Nivoo mõõtmine toimub kontaktivabalt Halli anduriga ning kasutusse läheb olemasoleva anduri pesa. Kogu paigaldus ja kasutuselevõtt on tehtav 20 minutiga.

Kuidas toimub täitmislogistika korraldamine?

Sõlutvalt hektetäidetusest  (üle poole, alla poole ja alla kolmandiku) on mahutite asukohad kaardil markeeritud erinavate värvidega. Sisuliselt võimaldab see hetkega hoomata, kui kui palju on ning saada pidepunktid logistika korraldamiseks.

 

Hiireklõps kaardil toob esile valitud mahuti detailandmed – hetkemahu, täismahu, temperatuuri, patareipinge. Juhindudes viimase päeva tarbimisest annab süsteem prognoosaja järgmiseks täitmiseks.

 

Perioodiliselt registreeritud näitudel põhineb analüütika. Kasutaja saab koostada aruandeid võrdleval kujul ja sorteerida andmeid tarbitud  või sissetangitud mahtude järgi. Aruanded toovad esile päevade tarbimisandmed koos alg- ja lõppjääkidega. Aruandeperioodid on vabalt määratavad. Mahuteid saab jagada gruppidesse. Andmeajaloost on näha, missugune oli millalgi hetkejääk mingis kindlas mahutis. Samuti võimaldab andmestik tagantjärele hinnata täitmislogistika optimaalsust.

Mida kasulikku kaasneb veel?

Kokkusobivus tanklate haldusprogrammiga Cloudics. Mõningase administreerimistegevuse tulemusel saavad kütusejäägid nähtavaks Cloudics’s. Need inimesed, kes on harjunud igapäevaselt kasutama Cloudics’t, pääsevad jääkidele ligi oma tavapärasest süsteemist.

API olemasolu. Klient saab liidestada Metroteci omaenda infosüsteemiga ning transportida automaatselt enda infosüsteemi Metroteci poolt toodetud andmed.

Klient saab enda kliendile „nähtavaks teha“ mingi osa mahutitest või siis kasutada Metroteci aruandevorme enda kliendile andmete serveerimiseks ja info jagamiseks.

 

Referentsid

Lahendus on kasutust ja hekaskiitu leidnud Alexela, Olerexi ja Tartu terminali teenindusjaamades. Seadmed on kasutuses LPG mahutitel, diisli ja bensiini tsisternidel. Nii maapealsetel kui ka maa alustel.

Võta ühendustUp