Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Andmete laadimine ühest süsteemist teise

Selleks on API, mis on mõeldud erinevate programmide või süsteemide sidumiseks. API leiab kasutamist siis, kui tekib vajadus erinevate programmide poolt kogutud andmeid vahetada või täpsema järeltöötluse eesmärgil ühe süsteemi poolt kogutud andmeid teisele edastada. Analoogia tootmisliiniga, kus transportliin teeb ühe sõlme poolt töödeldud poolfabrikaadid automaatselt kättesaadavaks järgmisele tootmissõlmele.

 

Missugustel puhkudel võiks positsioneerimissüsteemi andmeid kusagil mujal veel tarvis minna?

Posistsioneerimissüsteemi üheks kasulikuks võimaluseks on juhtide identifitseerimine ja masinate kasutamise eristamine erinevate juhtide lõikes. Masinas registreeritakse juhtide tööletulekud ja töö lõpetamised.

Tööaja- ja palgaarvestus toimub enamasti raamatupidamisprogrammis. See tingib tarviduse, et positsioneerimissüsteemi poolt registreeritud tööle tuleku ja töölt lahkumise sündmused oleksid kajastatud ka ühtses tööaja arvestuse süsteemis.

Väga kurnav ja vigaderohke on pidevalt käsitsi kõikide juhtide töötsükleid ühest süsteemist lugeda ning teises aknas teise süsteemi sisestada. Vähem töömahuks ja mõnevõrra kavliteetsem on perioodiandmetest „save as“ tüüpi vahetulemuse formeerimine ning nende edasilaadimine teise süsteemi. Aga ka selline lähenemine on tüütu, kuna keegi peab seda protseduuri füüsiliselt toimetama ning puudub tänapäeval nii vajalik automaatne sünkronisatsioon.

Sünkronisatsiooni puudumine viib paratamatult varem või hiljem olukorrani, kus andmete puudumise või ebatäielikkuse tõttu arvestatakse midagi valesti, tehakse vääraid otsuseid, tekib mittemõistmine või halvemal juhul isegi kaos. Seetõttu on vajalik, et kõik rutiinsed ja tüütud protseduurid oleksid lahendatud tarkvaraliselt ning võimalikult automatiseeritud.

API ehk rakendusliides pakub teistele süsteemidele võimaluse automaatseks juurdepääsuks positsioneerimissüsteemi poolt formeeritud erinevatele andmetele.

Mis puhkudel võiks positsioneerimissüsteem vajada teiste süsteemide poolt kogutud andmeid?

Erinevad ettevõtted omavad omaenda tellimussüsteeme, kus registreeritakse kogu protsess lõpptarbijale tarnitud toote või osutatud teenuse osas. Selles protsessis võivad sisalduda konkreetsed tarnetegevused punktist A punktini B. Need tarnetegevused võivad omakorda vabalt olla sisendiks posistioneerimissüsteemile, mille üheks võimaluseks on sihtkohtade ja töökäskude edastamine autojuhte abistavatesse navigaatoritesse.

API pakub sellisel juhul võimaluse, kus tellimussüsteemis müügimehe poolt käivitatud tellimus jõuab minimaalse viitega moonutamata kujul automaatselt täitjani. Täpne ja operatiivne.

Mis andmed API kaudu juurdepääsetavad oleksid?

  • Masina hetkeasukoht koos liikumiskiiruse, kütusejäägi ja külgeühendatud andurite näitudega
  • Suvaline punkt andmeajaloost (masina asukohta, liikumiskiirus, kütusejääk, külgeühendatud andurite näidud)
  • Masinate sõidu- ja seisuajad koos läbisõidetud kilomeetrite, sõitmiste ja seismajäämiste ajamomentide ning aadressidega
  • Masinate ja masinates monitooritavate lisaseadmete (kraana, vints vms) töötsüklid koos rakendamise ja seiskamise ajamomentide ning aadressidega
  • Tangitud kütuste kogused koos tankimise ajamomendite ja aadressiga
  • Autojuhide naviterminalidelt teenuse veebikeskkonda läkitatud teated ja juhtidele posistineerimissüsteemist edastatud sihtkohad või korraldused

Positsioneerimissüsteemile saab väljaspoolt ette anda sihtkohti ning töökäske. Esile saab kutsuda seadmega ühendatud juhtahelate (mootori seiskamine, käivamise blokeerimine, kesklukk vms) lülitamisi.

 

Kui lihtne rakendusliidest kasutama hakata oleks?

Klient peab endale selgeks tegema, missuguseid andmeid ta soovib ning pöörduma seejärel müügiesindaja poole. Müügiesindajalt saab klient API kirjelduse ning teemakohased selgitused.

Võta ühendustUp