Logi sisse

GPS kaugjälgimineAitame Sul masinaparki ja sellega seotud kulusid kontrollida

Meie teenuseid kasutab 700+ ettevõtet
Oleme paigaldanud üle 9000 seadme
Erilahendused tellija vajadustest lähtuvalt

Milleks on GPS jälgimine hea?

Õigeaegse ja täpse info olemasolu on mistahes juhtimise möödapääsmatuks eeltingimuseks. Vana kooli mehed leiavad, et alati võib kellegi või millegi asukoha teadasaamiseks lihtsalt helistada. Absoluutselt õige! Aga kui telefon on kinni või väljalülitatud või leviulatusest väljas või kutsele mingil põhjusel ei vastata või vallandub vastuses nutulaul? Tuttav tunne, kas pole?

Mida aeg edasi seda akuutsemaks pidev teabevajadus muutub. Krooniline järelepärimine on ülimalt tüütav ja isegi ahistav tegevus mõlemale poolele. Kasuta parem GPS kaugjälgimist. Lihtne ja mugav, säästab aega ning närve. Masinale paigaldatud GPS seade teab alati masina täpset asukohta, on alati sisselülitatud ja edastab infot perioodiliselt positisoneerimissüsteemi andmebaasi. Sellega on sul alati vajalik teave käepärast just siis, kui sina seda vajad ja sa ei sõltu kunagi kellestki teisest.

Täpselt nii nagu finantsjuht saab edasiste majandusotsuste tarbeks lähteinfo firma raamatupidamisest, tarbib logistik või tehnikajuht positsioneerimissüsteemist pidevalt värsket asukohainfot masinate töö koordineerimiseks.

Mis kasu postisioneerimine ettevõttele annab?

Ainuüksi teadmine, et „olen kaugelt nähtav“ on distsiplineeriv. See teadmine kujundab suhtumist ajakasutusse tööajal, mis omakorda aitab vältida hilisemaid vaidlusi, vähendab tühisõitude hulka ja muudab kogu tööprotsessi läbinähtavamaks.

Positsioneerimissüsteem pole mõeldud „viilijate“ avastamiseks, vaid eeskätt teadmatusest, vähesest informeeritusest või planeerimisest tehtud vigade avastamiseks.

Kui asukohainfo koos sõiduajalooga on olemas, saab tööd paremini korraldada nii töötaja kui autojuhtide seisukohast lähtuvalt. Sujuv töökorraldus parandab ettevõtte sisekliimat, tõstab töötajate usaldust juhtkonna vastu ning suurendab produktiivsust.

Andmeajalugu tõdeb erapooletult, kas näiteks oldi kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas või kas mingi sõidu- või paiknemisfakt leidis aset või mitte. Andmeajaloo hilisem läbimängimine võimaldab hinnata sõitmiste optimaalsust ning teha olulisi parendusi tuleviku tarbeks.

Kaugjälgimine aitab töid operatiivselt juhtida ja vajadusel sekkuda. Olgu siis tegemist ekipaaži õigesse sihtkohta juhatamise või ootamatult esile kerkinud lisaülesande lahendamisega. Peaaegu alati on võimalik kaugjälgimise abil hinnata sihtkohta jõudmise aega ning selle järgi planeerida edasisi tegevusi. Kindlasti aitab asukoha teadmine täpsemaid otsuseid teha, mille lõpptulemuseks on säästetud aeg ja raha ning kõrgem turvalisus.

Oma varal tuleb silm peal hoida. Päeva alustamine renditehnika positsioneerimisega on justkui kohustuslik saiake hommikukohvi kõrvale. Esmaoluline on, et kogu tehnika hetkemomendi seisuga ikka omas õiges asukohas oleks.

Andrus Danilov Baltem AS müügijuht

Vaidlused jäävad ära

Kaugjälgimine lõpetab pidevad tülikad järelepärimised autojuhile, kus ta asub. Vähem stressi ja närveerimist ühelt poolt ning pideva sekkumise kadumine teiselt poolt on kasulik kõigile, samal ajal kui töödest on pidevalt ülevaade olemas.

Kuidas positsioneerimine end ära tasub?

  • Arvestades, et kõige lihtsam positsioneerimise stardikomplekt maksab 77 eurot ning lisandub kuue-eurone igakuine kasutustasu, teenib positsineerimissüsteem ennast tagasi juba esimese kuuga.

Kindlasti peab varasematest kaugjälgimise kasutamise kogemustest paika väide, et ettevõte võidab positsioneerimise kasutamisest vähemalt 10 minutit päevas, mis teeb ligikaudu 100 eurot kuus, kui tunni maksumuseks võtta 25 eurot.

Kui keeruline on positsioneerimise kasutuselevõtmine?

Paigalduskeerukus sõltub seadmest. Kõige lihtsam seade on pisut suurem tikutoosist ning ettenähtud ühendamiseks sõiduki diagnostika pesasse. Selle paigaldamine on võrreldav pistiku seinakontakti torkamisega, millega igaüks kõrvalise abita hakkama saab.

Olles peale paigaldamist sõlminud positsioneerimisteenuse pakkujaga lepingu, saab süsteemi kasutama hakata kohe.

Kaugjälgimisel on palju lisavõimalusi

Jälgimisseadmest serverisse saabuva info põhjal formeeritakse liikumiskiiruste, läbisõitude, sõidu- ja seisuaegade aruanded.

Heaks võimaluseks on alade mahamärkimine kaardile ning nende külastusaruannete koostamine. Seadme saab panna registreerima temperatuure, kütusejääki paagis, mootori pöördeid, luukide avatust, samuti ka tõsteseadme, vintsi või mõne muu olulise lisasüsteemi rakendatust. Koos asukohainfoga edastab seade sel juhul serverisse ka kõigi külge ühendatud andurite näidud.

Omaette teemad on masinate broneerimine, juhtide tuvastmine, tööaja arvestus väljaspool kontorit, digitahhograafi failide allalaadimine, kahepoolne side autojuhiga, kaugjälgimissüsteemi poolt kogutud andmete ning nendel põhinevate tuletiste automaatne edastamine kliendi infosüsteemi ja palju muud. Kasu kliendile on seda suurem, mida rohkem lisavõimalusi ära kasutatakse.

Võta ühendustUp